{if $options->theme->general->favicon != ""} {/if} {includePart parts/seo} {googleAnalytics $options->theme->google->analyticsTrackingId, $options->theme->google->anonymizeIp} {!$options->theme->header->customJsCode} {wpHead} {* alias for wp_head() *} bodyHtmlClass}> {* usefull for inline scripts like facebook social plugins scripts, etc... *} {doAction ait-html-body-begin}
{includePart parts/header-share, showShare => $options->theme->header->headerShare}
standard-title 个案分享

个案分享


无刀激光矫视安全可靠

「我的工作需要高清的视力. 在05年接受咗INTRALASE激光矫视手术之后,效果非常好,无论帮病人做手术或日常生活方面都方便好多,唔需要再配戴隐形眼镜。」


激光矫视手术只需十五分钟

任职消防员的杨先生因为工作关系戴眼镜或隐形眼镜都十分不便。用全激光无刀矫视及Zyoptix100波前像差技术矫正视力后非常开心,杨先生说︰「做手术只需要15分钟,而且唔痛。翌日早上起床看东西已经好清楚,现在不用戴眼镜,工作方便多了,现在买太阳眼镜及泳镜不须再配度数,真系好开心。」


嘉宾激光矫视中心医护人员态度亲切

嘉宾的医护人员和蔼可亲,有如朋友感觉,令本来紧张的心情得以纾缓。 现在出入冷气地方唔会搅到成眼镜雾气,除低又睇唔到路咁尴尬。 自从女友做咗LASIK, 见佢效果唔错, 加上手术前讲座俾到我信心,于是决定要改变自己。

激光矫视术后分享:袁小姐

手术后第二天视力己跟以往戴隐形眼镜差不多,只是早上及阅读后有点眼干。我很开心可以于一日内完成验眼及手术,十分方便。嘉宾激光矫视中心的环境十分舒适,手术室设备跟医院差不多,而且医护人员很细心,讲解亦十分清晰。令人感觉很舒服。手术后还可以24小时随时致电查询,这种贴身服务,令我很有信心在此接受手术。

激光矫视术后分享:陈先生

戴了多年眼镜,眼睛开始觉得干涩,很不舒服。有朋友在嘉宾做过矫视,效果唔错,所以整个过程都十分放心。手术后当刻有一阵雾气,但已能看得见。第二天起床,已大约有6、7成视力。仲以为自已戴紧隠形眼镜。
中心的医护人员讲解及指引都十分清晰,整体效果都非常满意。如果再有朋友想做Lasik,都会介绍渠过来嘉宾激光矫视中心。

激光矫视术后分享:刘小姐

我经常要教学及外出表演,长时间戴隐形眼镜双眼好 干、好唔舒服。很多时会在正式演出前一刻,先戴上隐 形眼镜,好唔方便,而且又经常要滴眼药水。手术过程有d紧张。幸好医生和工作人员带领得好,而 且态度亲切热诚,令我很安心、威觉很安定和舒服。听讲lasik会引致眼干。但手术后不用戴隐形眼镜,反 而觉得眼睛舒服被好多。而且跑步跳舞真系好舒适方 便。在昏暗灯光下睇琴谱,都可以看得清晰。

激光矫视术后分享:黄小姐

身边有好多朋友都叫我唔好做,觉得有风险。但由于戴 隐形眼镜真系好唔方便,加上娣见朋友既眼科医生舅父 亦帮但咻嘉宾激光矫视中心进行峻LASIK手术而且 效果唔错,于是决定一试。
由于自己心情十分紧张,十多二十分钟慨手术好似 做佐个几钟一样。但系做完能够娣得清楚,觉得一切都 好值得。
手术后当晚不停流眼水同怕光,好似戴嗟烂慨隐形眼镜感觉一样。但系因为姑娘曾经提及系正常现象,所 以都无担心。
第二天起身已睇得好清楚同埋己经无怕光,仲以为 自己戴峻隐形眼镜,只系有d眼干。真系好开心。
嘉宾既医生、护士同视光师都好专业同友善,十分 亲切。

激光矫视术后分享:陈先生

虽然我唔介意戴眼镜,但觉得无眼镜生活上会较方 便。我系医院工作,知道嘉宾激光矫视中心既医生矫视经验丰富,加上朋友系度做过矫视,效果唔错,便决定一试“ 手术前医生讲解得好清楚,手术时一D都唔紧张。整个手术过程好快完成。第二日张开眼已经娣得清楚,威觉很新鲜。现​​在生活上真系方便好多。嘉宾既医生、护士同视光师都好专业同友善。中心交通方便环境舒适。如果有朋友想做以SIK,我都会介绍但黎。

激光矫视术后分享:朱小姐

做护士的Jessie需要轮班工作。她接受Intralaser全
激光无刀矫视」后觉得很满意,她说:「我在医院工作, 需要轮班,带隐形眼镜真系好唔方便。做完LASIK手术,威觉真系好开心,而家去旅行、搭长途机都唔驶吋麻烦啦!」

{!$options->theme->footer->customJsCode} {wpFooter} {* alias for wp_footer() *}